Стварамо заједно 3 – јачање сарадње и стварање културе заједништва међу запосленима у ВО и ОВ установама

Код одобреног скупа: 1133  

Трибина

Центар за образовање Крагујевац
Трг тополиваца 4, КрагујевацНикола Спасић
saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs
034201303
0602340854

Стварамо заједно 3 – јачање сарадње и стварање културе заједништва међу запосленима у ВО и ОВ установама

Оснаживање запослених у васпитно – образовним и образовно – васпитним установама за сарадњу и стварање културе заједништва, кроз размену идеја и примера добре праксе у циљу повећања мотивације деце и ученика за стицање применљивих знања и животних вештина.

1. Мотивација као један од фактора успешне сарадње и комуникације међу запосленима у В.О. и О.В. установама; 2. Развијање и ефекти успешне сарадње и стварање културе заједништва - пример Прве крагујевачке гимназије; 3. Функционално знање као резултат размене идеја и примера добре праксе запослених у В.О. и О.В. установама; 4. Приказ резултата акционог истраживања „Ефекти конкурса Стварамо заједно, за избор најбољих примера добре пркасе, на унапређивање компетенција запослених у В.О. и О.В. установама“; Представљање првог Зборника радова са конкурса Стварамо заједно (4) 2023. године; 5. Примери добре праксе са конкурса "Стварамо заједно 5", за избор најбољих примера добре праксе-приказ одабраних радова из ПУ, ОШ и СШ из регина Шумадије.

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

доктор филолошких наука -научни сарадник Владимир Перић , Музичка школа „др Милоје Милојевић“, Крагујевац
магистар дефектолошких наука Маријана Јовановић Чабрић , ШОСО „Вукашин Марковић“
Магистар музичке уметности Сузана Јевтовић , Прва крагујевачка гимназија
дипл. Биолог - мастер Зорица Николић , Центар за образовање Крагујевац
Мастер англиста; Маст. обр. пол. Невена Шћепановић Нешић , Центар за образовање Крагујевац

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

1200 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Центар за образовање Крагујевац 13.04.2024. 141