Холистички приступ гојазности

Код одобреног скупа: 1131  

Симпозијум

Univerzitet Singidunum
Danijelova 32, BeogradTanja Vučković
tvuckovic@singidunum.ac.rs
0113093249
0653093249

Холистички приступ гојазности

Циљ овог скупа тема је да се кроз мултидисциплинарни приступ расветле сложени узроци и последице гојазности, укључујући утицај рестриктивних дијета, изложеност токсичним супстанцама, и улогу стреса и инсулинске резистенције. Истовремено, скуп има за циљ да оцени ефикасност и ризике повезане са суплементима за мршављење, као и да истражи контроверзне аспекте адитива у храни, са посебним фокусом на мононатријум глутамат и његов утицај на здравље. На овај начин, скуп тежи да пружи научно утемељене информације и препоруке за превенцију и лечење гојазности, као и да промовише здравије животне изборе и праксе.

-Мултидисциплинарни приступ у превеницији и лечењу гојазности -Разоткривање истине о рестриктивним дијетама: научни поглед -Изложеност токсичним супстанцама из животне средине и поремећаји метаболизма глукозе -Суплементи за мршављење: Ефикасност, ризици и контроверзе -Стрес, инсулинска резистенција и њихова улога у гојазности -Адитиви у храни: фокус на мононатријум глутаминат и здравствене ефекте

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

0 РСД