Ученичке задруге од теорије до праксе

Код одобреног скупа: 1130  

Саветовање

Академија Филиповић
Кнеза Лазара Л2 лок.15 и 16, ЈагодинаБратислав Филиповић
akademijafilipovic@gmail.com
0358200999
0638249999

Ученичке задруге од теорије до праксе

Упознавање са правилником и законским оквирима формирања ученичких задруга, са предностима које оне доносе образовним установама, као и могућностима сарадње и партнерства са локалном заједницом, институцијама и привредним субјектима; начин стицања и одржавања директорске лиценце, ток полагања; ученичке екскурзије

Предузетништво као кључна компетенција целоживотног учења, ученичко предузетништво Ученичка задруга као модел развоја предузет. у школама Законски оквир оснивања ученичке задруге, оснивање, регистрација и престанак рада ученичке задруге Организациона структура ученичке задруге Делатност ученичке задруге (са примерима у пракси) План и програм рада ученичке задруге Партнерство и сарадња са локалном заједницом, институацијама и привредним субјектима Правила за рад ученичке задруге

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

дипломирани економиста мастер Братислав Филиповић , Академија Филиповић
Професор разредне наставе Лазар Чикириз , ОШ „Бранислав Петровић“ Слатина
магистар наука из области физичке култу Ранко Давидовић Давидовић , СШ „Свети Ахилије“ Ариље
Професор Хајрудин Хајровић , Регионални центар за професионални развој запослен

1

90

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

9800 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Хотел "Врњачке терме" Врњачка Бања 16.04.2024. 43