,,Значај позитивне атмосфере и високог нивоа безбедности у стварању квалитетније школе"

Код одобреног скупа: 1128  

Симпозијум

Академија Филиповић
Кнеза Лазара Л2 лок.15 и 16, ЈагодинаБратислав Филиповић
akademijafilipovic@gmail.com
0358200999
0638249999

,,Значај позитивне атмосфере и високог нивоа безбедности у стварању квалитетније школе"

Унапређивање знања директора, стручних сарадника, секретара, наставника - руководиоца тимова за заштиту и развијање позитивне атмосфере и стварање безбедног окружења за све у установама образовања.

Васпитна улога школе Превентивна улога појачаног васпитног рада, васпитне и васпитно дисциплинске мере и друштвено користан рад Улога одељењског старешине и директора у развијању позитивне атмосфере и стварању безбедног окружења Поступање у кризним ситуацијама у установама образовања Улога тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања Лакше и теже повреде запослених Примена безбедносних система у установама образовања

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

2

90

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

9800 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Хотел "Врњачке терме" Врњачка Бања 17.04.2024. 43
2 Основна школа "Свети Сава" Владичин Хан 05.04.2024. 30