Дигиталне компетенције наставника - примери добре праксе

Код одобреног скупа: 1127  

Симпозијум

ОШ "Иван Милутиновић"
Маршала Тита 101, БеоградНенад Прибак
nenad.pribak@gmail.com
0600323231
0600323231

Дигиталне компетенције наставника - примери добре праксе

Унапређење дигиталних кометенција наставника, већа употреба информационих технологија у реализацији наставе, размена искуствата, представљање примера добре праксе

1. Активности на часу уз помоћ дигиталних уџбеника и електронског часописа у настави страних језика 2. Биофотоника- микроскопи суперрезолуције 3. Мртва трка: ко нас успешније учи - медији или наставници 4. Упознавање са апликацијама за образовање ученика са проблемима пажње, читања и писања 5. Micro:bit од игре до учења 6. Покажи шта знаш – интерактивни час музичке културе за ниже разреде 7. Дигитални алати за обраду и узврђивање градива 8. Дигитална уметност кроз музику и сликартсво

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Професор географије Лидија Савић , ОШ "Иван Милутиновић"
Професор енглеског језика и књижевности Хелена Милошевић Момчилов , ОШ "Иван Милутиновић"
професор енглеског језика и књижевно Бисерка Радосављевић , ОШ "Иван Милутиновић"
Професор физике Горан Бојанић , ОШ "Иван Милутиновић"
професор српског језика и књижевности Марина Рајковић , ОШ "Иван Милутиновић"
професор српског језика и књижевности Биљана Аксентијевић , ОШ "Иван Милутиновић"
професор српског језика и књижевности Данијела Пантелић , ОШ "Иван Милутиновић"
Дипломирани дефектолог олигофренолог Данијела Степановић , ОШ "Иван Милутиновић"
Професор математике и рачунарства Ненад Прибак , ОШ "Иван Милутиновић"
Професор математике и рачунарства Мирјана Кривокапић , ОШ "Иван Милутиновић"
Професор математике и рачунарства Милош Турчиновић , ОШ "Иван Милутиновић"
Професор математике Кристина Дувњак , ОШ "Иван Милутиновић"
Професор разредне наставе Ирена Матић , ОШ "Иван Милутиновић"
Дипломирани географ Кристина Богетић , ОШ "Иван Милутиновић"
Дипломирани струковни ликовни уметник Јасмина Тица , ОШ "Иван Милутиновић"
Дипломирани музички педагог Татјана Добросављевић , ОШ "Иван Милутиновић"

1

40

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Врдник 20.04.2024. 40