Смотра луткарства у школи „Нек' лутка игра као чигра“ 3

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1126  

Трибина

Друштво учитеља Београда
Дечанска 6/III, БеоградМилена Жерјал
drustvouciteljabg@gmail.com
0113245385
0648605479
0113239697

Смотра луткарства у школи „Нек' лутка игра као чигра“ 3

Афирмација употребе лутке као наставног средства кроз подизање и унапређивање стручних - предметно методичких и педагошких знања учитеља кроз презентацију примера практичног рада.

1. Увод 2. Луткарство у настави 3. Значај употребе лутке кроз примере добре праксе са посебним освртом на организацију и реализацију луткарске представе 4. Приказ награђених и похваљених радова на Седмој смотри „Лутка у школи“ -СЛУШ 5. Дискусија на тему луткарства: Примена примера луткарства у настави 6. Евалуација

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

/ Зорица Вукајловић , ОШ „Вељко Дугошевић”, Београд
педагошки саветник Марија Бастић , ОШ“Јанко Веселиновић“, Београд
/ Снежана Илић , ОШ“Кнегиња Милица“ Н. Београд
/ Весна Андријевић , ОШ” Влада Обрадовић Камени”, Нови Београда

1

300

Наставник разредне наставе
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју

500 РСД