Стручан директор – успешна образовно-васпитна установа (новине у образовању)

Код одобреног скупа: 1125  

Симпозијум

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Господара Вучића 245Александра Станишић
aleksandra.stanisic@vulkanznanje.rs
0117456025
0602562745
0117456025

Стручан директор – успешна образовно-васпитна установа (новине у образовању)

Упознавање са националним резултатима спољашњег вредновања рада установа у образовању и васпитању и међународним праксама, са искуством у коришћењу националне платформе "Чувам те", са новинама у ЗОСОВ-у у вези са васпитно-дисциплинским поступком и одговорности ученика и родитеља и поступањем у односу на захтеве за информацијама од јавног значаја

Осигурање квалитета спољашњег вредновања и самовредновања ‒ национални резултати и међународне праксе Заштита од насиља у установама образовања и васпитања - Национална платформа "Чувам те". Новине у Закону о основама система образовања и васпитања у вези са васпитно-дисциплинским поступком, одговорност ученика и родитеља Захтеви за информацијама од јавног значаја

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

дипл.правник Драгана Главина , Секретаријат за образовање и дечју заштиту Градске
Дипломирани педагог Јасмина Ђелић , Министарство просвете
Дипломирани правник Ивана Ристић , Повереник за информације од јавног значаја и зашти
Мастер психолог Михрета Фејзула , Министарство просвете

3

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

5000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Солун, хотел Гранд палас 30.03.2024. 83