Тимови – огледало школе

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1124  

Трибина

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Тимови – огледало школе

Повећање ефикасности рада школских тимова оснаживањем и јачањем компетенција за комуникацију и сарадњу чланова школских тимова и давање доприноса унапређивању/подизању квалитета образовно – васпитног рада установа.

1. Школски тимови и њихове надлежности 2. Школски тимови из угла екстерног вредновања 3. Организација и сарадња школских тимова путем Платформе Microsoft Teams

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Доктор наука Милан Пашић , Министарство просвете
Професор енглеског језика и књижевности Душица Младеновић , Министарство просвете, Школска управа Ниш
Мастер учитељ Биљана Јованов , ОШ „Др Јован Цвијић“ Зрењанин

1

2000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

800 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Путем Интернета 30.03.2024. 927