Респонзивно образовање будућих здравствених радника у области раног раста и развоја и подстицајног родитељства

Код одобреног скупа: 1123  

Саветовање

Aкадемија струковних студија Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152аАндреа Жерајић
andreazerajic@gmail.com
0631110777
0631110777

Респонзивно образовање будућих здравствених радника у области раног раста и развоја и подстицајног родитељства

Развијање компетенција из области унапређења здравственог аспекта раног развоја деце и подршке развоју компетенција родитеља

Мотивација за унапређење наставних садржаја Деца су украс света Респонзивно храњење-дојење као најбољи избор „Истине и заблуде“ Изазови у родитељству- подстицајно родитељство, афективна везаност Пауза Рани раст и развој и превенција Повољно окружење и улога породице у развоју Образовање професионалаца из области насиља над децом Јавноздравствени значај занемаривања, злостављања и насиља над децом Евалуација саветовања

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

предавач Игор Димитријев , Академија струковних студија Београд
Мастер менаџер здравствене заштите и нап Славица Ђорђевић , Академија струковних студија Београд (АССБ); Одсек
доктор медицинских наука, примаријус, сп Љиљана Црнчевић Радовић , Академија струковних студија Београд (АССБ), Одсек
Дипломирани специјални педагог Биљана Бркић , Академија струковних студија Београд (АССБ); Одсек
Дипломирани физиотерапеут- Мастер спорта Aleksandra Алексић , Академија струковних студија Београд (АССБ); Одсек

1

30

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Медицинска школа "Др Миленко Хаџић" Ниш 13.04.2024. 21
2 Медицинској школи „7. април“, Војводе Книћанина 1, Нови Сад 11.05.2024. 15
3 Медицинској школи на Звездари, ул.Вељка Дугошевића бб, Београд. 18.05.2024. 22
4 Медицинској школи „Сестре Нинковић“, Ул. Радоја Домановића 2, Крагујевац. 03.06.2024. 18