Креативне идеје из учионице 3

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1122  

Трибина

Друштво учитеља Београда
Дечанска 6/III, БеоградМилена Жерјал
drustvouciteljabg@gmail.com
0113245385
0648605479
0113239697

Креативне идеје из учионице 3

Приказом примера добре наставне праксе полазници се оснажују да се кроз хоризонталну размену упознају са новим стратегијама подучавања

1. Увод 2. Школска клима -улога и значај за рад школе 3. Значај сарадње наставника у циљу побољшања школске климе 4. Анализа и начин одабира награђених радова 5. Резултати конкурса „Примери добре учитељске праксе“ 6. Презентација награђених радова 7. Питања и одговори

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

/ Зорица Вукајловић , ОШ „Вељко Дугошевић”, Београд
Педагошки саветник Јасминка Вуковић , ОШ „Коста Ђукић“ Младеновац
магистар дидактичко-методичких наука Бојана Чернош , OШ,,Душан Вукасовић Диоген''
Педагошки саветник Драгана Вучен , ОШ „Младост“ Нови Београд
/ Сања Павић-Рајак , OШ,,Краљица Марија'', Београд
/ Виолета Мијатовић , ОШ „Живојин Перић“ Стублине

1

300

Наставник разредне наставе
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Стручни сарадник у школи

500 РСД