Актуелности у установама образовања и васпитања

Код одобреног скупа: 1121  

Саветовање

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Боривоја Стевановића 15Иван Наумовски
ivan.naumovski@iep.rs
0113755291
0642828257

Актуелности у установама образовања и васпитања

Упознавање са новинама и актуелностима у раду Министарства просвете, изменама и допунама ЗОСОВ-а и пратећих закона, раду просветне инспекције, улози секретара у систему образовања и васпитања, актуелностима у раду школских управа, новинама које доносе Правилник о нормативима и стандардима за обављање делатности у установама ученичког и студентског стандарда и Упутство за примену Правилника о нормативима и стандардима за обављање делатности у установама ученичког и студентског стандарда као и програмски буџет и апликација СПИРИ, те изменама и допунама Закона о јавним набавкама и контроли трошења јавних средстава као и пракси ДРИ и завршном рачуну установа.

Просветна инспекција - актуелности Улога секретара у систему образовања и васпитања Измене и допуне Закона о јавним набавкама Измене и допуне ЗОСОВ Актуелности у предшколском и основном образовању и васпитању Измене и допуне Закона средњем образовању и васпитању Измене и допуне Правилника о оцењивању у средњем образовању и васпитању Државна ревизорска институција – Контрола и најчешће неправилности у области примене Закона о јавним набавкама – Завршни рачун Програмски буџет и СПИРИ Актуелности у раду школских управа Правилник о нормативима и стандардима за обављање делатности у установама ученичког и студентског стандарда и Упутство за примену Правилника о нормативима и стандардима за обављање делатности у установама ученичког и студентског

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Дипломирани економиста Перо Кнежевић , Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Специјалиста развојне психологије и псих Јасмина Јовановић , Министарство просвете
Дипломирани филолог Весна Загорац , Министарство просвете
Дипломирани правник Славица Ђорђевић , Министарство просвете
Дипломирани правник Сандра Дамчевић , Канцеларија за јавне набавке
Дипломирани правник Ивана Ђенић , Канцеларија за јавне набавке
Дипломирани правник Хана Хукић , Републичка комисија за заштиту права
Дипломирани историчар Богољуб Лазаревић , Министарство просвете
Доктор економских наука Душко Пејовић , Државна ревизорска институција
Пејзажни архитекта Драган Филиповић , Министарство просвете
Дипломирани правник Јелена Миња , Министарство просвете

3

150

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

15.990 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Хотел „Zlatibor Mountain Resort & Spa“, Златибор 29.03.2024. 38