Географско образовање и пракса од Јована Цвијића до данас

Код одобреног скупа: 1120  

Округли сто

Српско географско друштво
Студентски трг 3/3Војислав Деђански
info@sgd.org.rs
0112184065
0656748852

Географско образовање и пракса од Јована Цвијића до данас

Упознавање наставника са формативним оцењивањем у циљу оспособљавања за његову примену у реализацији наставних и ваннаставних активности, као и могућностима примене вештачке интелигенције у географском образовању и пракси

Јован Цвијић и његови академици- поводом 130 година Географског факултета у Београду; Формативно оцењивање; Зора вештачке интелигенције - импликације на образовну политику и праксу?; Примена нумеричких модела у прогностици са освртом на вештачку интелигенцију; Чудесни Мароко;

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Професор емеритус Стеван Станковић , Географски факултет у Београду
Професор географије Милан Јоксимовић , нема
дипл. инж. организације Катарина Алексић , Завод за вредновање квалитета обр.и васпитања
Професор географије Марко Чубрило , ОШ "Јован Јовановић Змај"
Мастер географ Војислав Деђански , Географски факултет

1

100

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета

1000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд 30.03.2024. 32