XV међународни симпозијум за директоре основних и средњих школа ПРАВНИ ХОРИЗОНТИ У ОБРАЗОВАЊУ И САМОПРОЦЕНА КРЕАТИВНОГ ЛИДЕРА

Код одобреног скупа: 1119  

Симпозијум

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5



Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

XV међународни симпозијум за директоре основних и средњих школа ПРАВНИ ХОРИЗОНТИ У ОБРАЗОВАЊУ И САМОПРОЦЕНА КРЕАТИВНОГ ЛИДЕРА

Подршка руководиоцима образовно-васпитних установа да успешно организују тимски рад са запосленима, развијају емоционалну интелигенцију и интерперсоналне вештине, буду у току са правним оквиром рада унапређујући вештине креативног лидерства.

Мој тим и ја. Директор – ко сам то ја? Одговорност ученика у установама образовања и васпитања Право, обавеза и одговорност родитеља као учесника у установи образовања и васпитања Развој креативног лидерства: инспиративне праксе и изазови

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Дипл. официр полиције Татјана Кљун , Мокрогорска пословна школа
Дипломирани правник Славица Ђорђевић , Министарство просвете (ангажовано лице по ППП)
Спец дечје психологије и психопатологије Јасмина Јовановић , Министарство просвете
Дипломирани инжењер Урош Петровић , Удружење књижевника Србија

2

200

Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

26.300 РСД