Изазови руковођења установом- законодавни оквир и пракса

Код одобреног скупа: 1118  

Саветовање

Центар за менаџмент доо
Херцеговачка 15, БеоградМарко Шпилер
mspiler@gmail.com
0113962532
0642480025

Изазови руковођења установом- законодавни оквир и пракса

Упознавање са законским новинама у области образовања и васпитања и са њиховом применом у пракси

1. Јавне набавке 2. Остваривање наставе орјентисане на исходе 3. Упознавање са новинама у Закону о основама система образовања 4. Актуелности у области Закона о ЈПП и концесијама 5. Дискусија 6. Питања и одговори

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

самостални саветник у Сектору за средње Милош Благојевић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
дипломирани економиста Марко Шпилер , Центар за менаџмент доо
мастер политиколошкиња Андријана Јовановић , Институт за политичке студије
доктор наука Славица Јашић , Министарство просвете РС
Доктор комуниколошких наука Марија Ранђеловић , Град Ниш
стручњак за послове набавке Милош Јовић , Електромрежа Србије АД Београд
дипломирани правник Драган Цвијић , Инфраструктура железнице Србије а.д.
Доктор наука из области физичког васпита Милан Пашић , Министарство просвете
дипломирани економиста Саша Стевановић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Дипл. инж. шумарства Драган Филиповић , Школска управа, Београд (руководилац)
Дипломирани правник Никола Живанчевић , Београдске електране
Дипломирани ревизор Катарина Лучић , Ваш ревизор
Дипломирани правник Ирена Булатовић , Министарство привреде
Доктор економских наука Наталија Кековић , Висока пословна школа струковних студија Нови сад

4

50

Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

6990 РСД