Међународна мултидисциплинарна конференција „Изазови савременог високог образовања“ CCHE 2024

Код одобреног скупа: 1117  

Конференција

Конференција академија и високих школа Србије
Булевар Михаила Пупина бр. 2, 11070 Нови Београд, Палата "Србија", источни улаз, V спрат, канцеларија 568Милена Илић
konferencija@caass.rs
0113113015
0605522581
0112141248

Међународна мултидисциплинарна конференција „Изазови савременог високог образовања“ CCHE 2024

Циљ нам је да створимо платформу за размену искустава, знања и идеја између истраживача, академика и стручњака из различитих научних области, са фокусом на изазове и могућности у савременом високом образовању.

1. Медицинске науке 2. Математика, компјутерске науке и механика 3. Филозофија, психологија, педагогија и социологија 4. Право, економија и политичке науке 5. Електротехника, телекомуникације и информационе технологије 6. Машинство и индустријски софтвер 7. Саобраћај, урбанизам и грађевинарство 8. Уређење, заштита и коришћење земљишта, вода и ваздуха 9. Уметност 10. Биотехнологија и пољопривреда 11. Језик струке

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

професор струковних студија Бранко Савић , Висока техничка школа струк. студ. Нови Сад
професор струковних студија Милена Илић , Висока школа струк. студ. за информационе тех.
професор струковних студија Валентин Кулето , Висока школа струк. студ. за информационе тех.

6

350

Директор/помоћник директора

0 РСД