11. Међународна конференција о настави физике у средњој школи

Код одобреног скупа: 1116  

Конференција

Алексиначка гимназија
Тихомира Ђорђевића б.б. 18220 АлексинацСлавољуб Радуловић
konferencija.aleksinac@gmail.com
018807780
0642027793

11. Међународна конференција о настави физике у средњој школи

Стручна и научна едукација наставника физике и побољшање компетенција наставника за поучавање и учење

Нобелова награда за физику за 2023. годину 240 година Атвудове машине Моделовање међумолекулских и међуатомских сила еластичним опругама Површинска напетост у настави физике Филозофија, квантна теорија и космологија Инструмент за препознавање погрешних концепата код ученика. DIRECT тест о колима једносмјерне струје Краудсорсинг метода као један од главних услова безбедности у ванредним ситуацијама Тежина: Концепти и примјери Дигиталне технологије у образовању Представљање збирке концептуалних задатака из електростатике и магнетизма (CSEM) - примена у школској настави физике Вештачка Интелигенција у унапређењу интерактивног учења физике: Виртуелни експерименти, симулације и персонализоване вежбе

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

3

100

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа

3000 РСД