(Мо)ментална хигијена у настави немачког језика и књижевности

Код одобреног скупа: 1114  

Конференција

Филолошко-уметнички факултет
Јована Цвијића ббНаташа Ракић
natasa.rakic@filum.kg.ac.rs
069643083
069643083

(Мо)ментална хигијена у настави немачког језика и књижевности

Општи циљ овог скупа je подизање свести о важности препознавања, превенције и одговора на вршњачко насиље, злостављање и занемаривање. Специфични циљеви подразумевају оспособљавање наставника немачког језика и књижвности да препознају факторе ризика и да примене неке од стратегија сузбијања вршњачког насиља (физичког, психичког, социјалног или електронског) кроз дидактизацију наставног материјала и интегрисање стратегија за превенцију и борбу против насиља у предметну наставу. Осим тога, циљеви округлог стола су усмерени на размену мишљења и искустава, стварање подржавајућег окружења, истицање значаја комуникације и међусобног поверења свих учесника у образовно-васпитном процесу.

- Тема 1: Појава вршњачког насиља, могући узроци и програми који се користе у превенцији и интервенцији вршњачког насиља; - Тема 2: Превенција и интервенција насиља у настави немачког (као страног) језика; - Тема 3: Конкретни примери дидактизације наставног материјала из области немачког језика и књижевности; - Тема 4: Педагошке ситуације – Форум театар као метода препознавања, превенције и интервенције вршњачког насиља - Тема 5: Конкретни примери стратегија превладавања стреса код наставника - Тема 6: Размена мишљења и искустава реализатора и учесника скупа - Тема 6: Изналажење принципа и поступака алтернативних техника за решавање конфликтних ситуација током наставе (немачког као страног језика) кроз подијумску дискусију

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

1

70

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија

2000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, Јована Цвијића бб, Крагујевац, Србија 20.04.2024. 63