е-Образовна академија: МЕНТОРСТВО – ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА РАЗВИЈАЊЕ КВАЛИТЕТНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПРАКСЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1108  

Трибина

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

е-Образовна академија: МЕНТОРСТВО – ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА РАЗВИЈАЊЕ КВАЛИТЕТНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПРАКСЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ

Информисање стручне јавности о улози и потенцијалима менторског рада у образовању

Шта је менторство, како се дефинише, чему служи? Да ли нам је менторство потребни и зашто? Чија је одговорност менторство ? Менторство као прилика за професионални развој појединца и установе Могућност за унапређивање приправничко менторсе праксе у постојећем контексту Шта је ново у овој области?

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

дипломирани педагог Јасмина Ђелић , Министарство просвете
др педагошких наука Тања Шијаковић , Завод за унапређивање образовања и васпитања

1

4000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

0 РСД