О свему се може преговарати

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1107  

Трибина

Друштво учитеља Београда
Дечанска 6/III, БеоградМилена Жерјал
drustvouciteljabg@gmail.com
0113245385
0648605479
0113239697

О свему се може преговарати

Оснаживање полазника да разумеју и схвате значај превазилажења конфликата кроз упознавање и разумевање сопствених вредности, откривање сопствених психолошких потреба и личних ограничавајућих уверења које носимо из детињства, а које директно утичу на наше садашње одлуке.

1. Уводно излагање 2. Интерни и екстерни конфликти, уверења и васпитање 3. Успешна комуникација просветних радника са родитељима ученика 4. Вештине успешних људи у 2024. години 5. Личне вредности и мотивација 6. Закључак 7. Одговори на питања

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

1

500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Zoom платформа 29.02.2024. 224