Педагошке иновације у настави енглеског језика у ери вештачке интелигенције и асистивних технологија

Код одобреног скупа: 1106  

Летња и зимска школа

Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Немањина 28, БеоградМарија Панић
elta.kancelarija@gmail.com
0113611644
063210460

Педагошке иновације у настави енглеског језика у ери вештачке интелигенције и асистивних технологија

Полазници скупа ће бити оснажени у домену најсавременијих приступа у настави енглеског језика. Наставници енглеског језика ће дискутовати о педагошким иновацијама и наставничким компетенцијама у ери вештачке интелигенције. Искуствено ће научити да користе асистивне технологије у виду алата који ће допринети развоју језичких вештина ученика и процесу диференцијације наставе енглеског језика. У оквиру наставе која је заснована на садржају, полазници ће разматрати како реверзно инжењерство и биомимикрија могу допринети мотивисању ученика да креативно решавају проблеме савременог света на енглеском језику. Полазници ће се упознати са могућностима вештачке интелигенције у процесу припреме, организације, планирања и вредновања наставе енг. језика

- Увод у педагошке иновације и компетенције наставника енглеског језика у ери вештачке интелигенције - Како интегрисати асистивне технологије у наставу енглеског језика - Реверзно инжењерство и креативно решавање проблема у настави енглеског језика - Асиситивна технологија као алат за развој вештине писања - Виртуелне изложбе и примена алата ArtSteps у настави енглескогк језика - Биомимикрија и настава енглеског језика – CLIL - Асиситивна технологија у процесу дифернцијације наставе енглеског језика - Како интегрисати вештачку интелигенцију у наставу енглеског језика - Процењивање постигнућа ученика у ери вештачке интелигенције - Пројектна наставе енглеског језика у ери вештачке интелигенције

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Дипл. фил. енг. јез. и књиж. мастер Ивана Милошевић , Математичка гимназија, Београд
самостални педагошки саветник Велина Стојковић , СШ Милоје Васић
Доктор филолошких наука Ненад Миладиновић , ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“
Професор енглеског језика и књиж. Јелена Јевтовић , Основна школа „Свети Сава“, Крагујевац
Мастер професор енглеског језика и књиж. Марија Голубовић , Саобраћајно-техничка школа у Земуну
Дипл. филолог за енг. језик и књижевност Јелена Спасић , Школа за учење страних језика „Оxford School“
Дипломирани професор енглеског језика Жељко Андријанић , Уметничка школа у Краљеву

4

30

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Врдник, Фрушка гора 29.02.2024. 13