Партиципација младих, антидискриминација и заштита људских права

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1105  

Трибина

Центар за образовне политике
Цариградска 21/20, БеоградАна Вушуровић Лазаревић
avusurovic@cep.edu.rs
0113347557
069644616
0113347557

Партиципација младих, антидискриминација и заштита људских права

Унапређивање компетенција запослених у области образовања за демократију, људских права, антидискриминацију и партиципације младих.

Партиципација младих и ученика у школи, развој и заштита људских права, антидискриминација.

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

1

25

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

0 РСД