Стручно научна конференција са међународним учешћем „Дани дефектолога 2024“

Код одобреног скупа: 1103  

Конференција

ДРУШТВО ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
КОСОВСКА 8, БЕОГРАДМиодраг Недељковић
sekretar@defektolozisrbije.org
0113220343
062427080

Стручно научна конференција са међународним учешћем „Дани дефектолога 2024“

Размена добре праксе и иновативних решења, заснованих на инклузивном приступу у специјалној едукацији и рехабилитацији у системима здравствене заштите, образовања и социјалне заштите

Централна тема стручног скупа: "Теорија и пракса специјалне едукације и рехабилитације – данас" Подтеме: - Програми и активности додатне образовне подршке у функцији образовне и социјалне инклузије ученика са сметњама у развоју - Планирање и реализација дефектолошког третмана у установама здравствене заштите - Функционални и подражавајуће образовање деце и ученика са сложеним и вишеструким сметњама у развоју - Иновативне услуге у систему социјалне заштите и подршке квалитету живота особа са инвалидитетом - Актуелности и резултати најновијих истраживања у теорији и пракси специјалне едукације и рехабилитације - Савремена достигнућа у клиничком третману сложених неуроразвојних сметњи

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

доктор наука Гордана Николић , Педагошки факултет Сомбор, Универзитету Нови Сад
доктор наука - редовни професор Фадиљ Еминовић , ФАСПЕР - Универзитет у Београду
доцент доктор ци. Мина Николић , ФАСПЕР - Универзитет, Београд
ванредни професор Биљана Милановић-Доброта , ФАСПЕР - Универзитет у Београду
доцент Златко Буквић , Учитељски факултет Свеучилиште Загреб

4

350

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

9000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Врњачка бања, Хотел Тонанти, Светог Саве 2 08.02.2024. 207