Садашњост и будућност образовања и васпитања – савремене тенденције у пракси

Код одобреног скупа: 1102  

Трибина

Центар за образовање Крагујевац
Трг тополиваца 4, КрагујевацНикола Спасић
saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs
034201303
0602340854

Садашњост и будућност образовања и васпитања – савремене тенденције у пракси

Пружити запосленима у образовању увид у најновије трендове и иновације које ће обликовати образовање чији је циљ да припреми ученике за изазове будућности. Јачање свести о важности континуираног усавршавања и праћења савремених тенденција образовања у циљу развоја функционалних знања, вештина/компетенција деце и ученика.

1) Образовање на корак будућности. 2) Можемо ли са ВИ да будемо на ти? 3) Препознавање даровитости код деце/ученика КГ 4) Савремене тенденције у пракси: шта очекујемо од образовања? 5) Менторство у функцији подстицања унутрашњег развоја школе.

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Мастер биолог Зорица Николић , Центар за образовање Крагујевац
Ванредни професор Бранислав Ранђеловић , ЗВКОВ
dipl.ing. организационих наука Катарина Алексић , ЗВКОВ, Београд
доктор педагогије Биљана Стојановић , ФПН Јагодина, Универзитет у Крагујевцу
доктор педагогије Живка Крњаја , Универзитет у Београду Филозофски факултет
др педагошких наука Тања Шијаковић , ЗУОВ

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

1200 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Центар за образовање Крагујевац 20.02.2024. 192