BURNOUT- синдром сагоревања у наставничкој професији

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1101  

Трибина

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

BURNOUT- синдром сагоревања у наставничкој професији

Подстицање развијања знања и ставова учесника о узроцима и последицама стреса и изгарања на раду и њихово оснаживање за препознавање извора стреса и предузимање мера, поступака и техника за сузбијање, превенцију и заштиту на раду.

1. Психологија стреса на раду 2. Узрочници стреса на радном месту 3. Препознавање и последице професионалног изгарања 4. Видови превенција и превазилажења стреса из угла институционалног контекста

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Дипломирани психолог Александар Јањић , ОШ „Љупче Николић“ Алексинац
Педагошки саветник Марија Стошић , ОШ „Вук Караџић“ Краљево
Педагошки саветник Наташа Богдановић , ОШ „Љупче Николић“ Алексинац

1

2000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

800 РСД