КУДА СЕ КРЕЋЕ ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ: ВРЕДНОСТИ KAO ПУТОКАЗ

Код одобреног скупа: 1100  

Сусрети, дани

Педагошко друштво Србије
Теразије 26Сашка Стевановић
saskamil2@gmail.com
0113067783
0668013246
0112687749

КУДА СЕ КРЕЋЕ ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ: ВРЕДНОСТИ KAO ПУТОКАЗ

Циљ скупа је да се сагледа значај вредности у васпитању и образовању, да се критички анализирају вредности на којима се темељи васпитање и образовање, као и да се размене научна сазнања и искуства из праксе о томе како се са децом и младима развијају вредности. Важан циљ скупа је и да се сагледају улоге педагога у јачању образовања као вредности, преиспитивању вредносних темеља васпитања и образовања, као и у пружању подршке развоју позитивних вредности код деце и младих.

1. Педагошки погледи на вредности 2. Вредносна утемељеност васпитнообразовне политике и праксе 3. Учење вредностима у васпитнообразовном и ширем контексту 4. Васпитање и образовање као вредности

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

ванредни професор Александар Тадић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
предавач Јана Јутинен , Факултет за образовање и психологију
редовни професор Влатка Домовић , Учитељски факутлет Свеучилишта у Загребу (Хрватска
Доктор педагошких наука Ивана Јеремић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
Мастер педагог Ивана Кокеза , Филозофски факултет Универзитета у Београду
мастер педагог Лука Николић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
доцент Невена Митранић Маринковић , Филозофски факултет Универзитет у Београду
педагог Анита Ерић , ПУ "Нада Наумовић"
професор педагогије Олга Дробњак , ОШ „Светозар Марковић“, Краљево
дипломирани педагог Бранка Орешчанин , Педагошко друштво Србије
доктор педагогије Александра Илић Рајковић , Филозофски факултет
ванредни професор Лидија Радуловић , Филозофски факултет, Универзитет у Београду
ванредни професор Милан Станчић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
Доцент Владета Милин , Филозофски факултет Универзитета у Београду
редовни професор Вера Спасеновић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
редовни професор Живка Крњаја , Филозофски факултет Универзитета у Београду
Редовни професор Радован Антонијевић , Филозофски факултет Универзитета у Београду

1

120

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

5500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Филозозофски факултет Универзитета у Београду, Чика-Љубина 18-20 27.05.2024. 59