Примитивни рефлекси - процена и интеграција кроз вежбе и игру

Код одобреног скупа: 1095  

Трибина

Београдски развојни центар БЕРЦ
Сазонова 98, БеоградАлександра Буковица
bgrazvojnicentar@gmail.com
0112835628
0641803767

Примитивни рефлекси - процена и интеграција кроз вежбе и игру

Упознавање и унапређење знања полазника о развојном значају примитивних рефлекса. Упознавање полазника са задржавањем примитивних рефлекса након периода интеграције као и дезинтеграција рефлекса. Упознавање полазника са последицама неинтегрисаних примитивних рефлекса. Упознавање полазника и демонстрација вежби и игара за процену а затим и интеграцију примитивних рефлекса.

Примитивни рефлекси - развојни значај Подела рефлекса Процена и интеграција рефлекса ( 20 рефлекса) Профили доминантности ( упознавање са начином процене и табелама за одређивање профила доминантности и смерницама за рад код сваког профила) Паметни покрети Brain Gym ( вежбе активације обе мождане хемисфере)

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

2

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

30.000 РСД