Значај регионалне сарадње у функцији унапређивања образовно-васпитног рада

Код одобреног скупа: 1094  

Трибина

Удружење педагога физичке културе Београда
Господара Вучића 50, БеоградМилан Стошић
upfkbg@gmail.com
0606123622
0606123622

Значај регионалне сарадње у функцији унапређивања образовно-васпитног рада

Јачање компетнција наставника, стручних сарадника и руководилаца школских установа разменом искустава и примера добре праксе из земаља региона

- Значај и улога сарање породице и школа - Значај ученичких задруга у образовно васпитном процесу - Међунардни Еразмус пројекти у образовању - Значај школских спортских такмичења за регионалну сарасњу између школа

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

наставник Силвана Крстеска , Ош "Коча Рацин" - Скопље
Доктор наука Мирослав Марковић , Завод за унапређивање образовања и васпитања
Магистар наука Горан Петровић , ОШ "Лазар Саватић", Београд, Земун
Професор физичке културе Милан Стошић , ОШ "Веселин Маслеша" Београд

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

0 РСД