Савремене геодетске технологије

Код одобреног скупа: 1093  

Симпозијум

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд
Старине Новака 24, 11060 БеоградМарко Крстић
seminari@atuss.edu.rs
0628050725
0654486765

Савремене геодетске технологије

Јачање компетенција предметних наставника и њиховог професионалног развоја за наставну област, предмет и методику наставе (К-1) у области геодетског инжењерства.

Стање примене савремених геодетских технологија у Републици Србији Увод у ГНСС, начин рада и примене ГНСС-а Методе ГНСС позиционирања Грешке ГНСС позиционирања Улога и значај АГРОС-а Ласерско скенирање – примена у геодетском премеру/ГННС технологија – примена у геодетском премеру Израда елабората геодетских радова – примена савремених геодетских технологија Геодетске подлоге некад и сад Autodesk Civil 3D као стандард у савременом геодетском инжењерству Коришћење дигиталног модела терена при обрачуну запремина

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

1

30

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд 19.02.2024. 28