Дигиталне вештине и логичко размишљање: LOGISCOOL подршка учитељима и наставницима у раду са ученицима

Код одобреног скупа: 1092  

Трибина

Центар савремених вештина и технологија "Фибоначи"- Београд
Станоја Главаша 26/8, Београд, ПалилулаМирјана Пајић
obuke.fibonaccibg@gmail.com
063455714
063455714

Дигиталне вештине и логичко размишљање: LOGISCOOL подршка учитељима и наставницима у раду са ученицима

Оснаживање дигиталних компетенција учитеља и наставника значајних за реализацију квалитетних и интерактивних часова наставног предмета Дигитални свет са ученицима млађих разреда и часова наставног предмета Информатика и рачунарство са ученицима старијих разреда.

Logiscool дигиталне вештине и логичко размишљање: подударност са наставним предметима Дигитални свет и Информатика и рачунарство Вештачка интелигенција: како је предајемо и зашто; креативно кодирања и вештачка интелигенција Логички начин размишљања кроз блоковско програмирање у визуелном окружењу: програмски језик Python Роботика на разигран и интерактиван начин: прављење и програмирање ЛЕГО робота

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Самостални педагошки саветник Предраг Стевановић , ОШ „Лаза Костић”, Нови Београд
Дипломирани информатичар Стојанка Тешановић , Осма београдска гимназија
/ Михаило Ђорђевић , Logiscool Srbija, Београд
мр маркетинг психологије Исидора Орлић , Центар савр. вештина и технологија „Фибоначи”-БГ
/ Марта Станковић , Logiscool - Нови Сад
/ Нина Милићевић , Едук. ц. за разв. вешт. и савр. тех Фибоначи НС

1

250

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

0 РСД