Улога педагога у превенцији насиља у систему образовања и васпитања

Код одобреног скупа: 1091  

Симпозијум

Filozofski fakultet u Novom Sadu
dr Zorana Đinđića 2, Novi SadSlađana Zuković
senkaslijepcevic@ff.uns.ac.rs
021450419
063537161

Улога педагога у превенцији насиља у систему образовања и васпитања

Циљ симпозијума усмерен је на анализу тренутне ситуације у васпитно-образовном систему, позиције и улоге коју педагози имају у оквиру превенције насиља. Стручњаци који се баве овом темом понудиће конкретне смернице и алате за рад са наставницима, родитељима и децом у циљу превенције насиља у васпитно-образовном систему. Намера нам је да кроз размену искуства теоретичара, истраживача и практичара који се баве овом облашћу сагледамо могућности за унапређивање компетенција, личних капацитета и јачање професионалних вештина стручњака у васпитно-образовном контексту.

- Теоријски модели и актуелна истраживања о превенцији вршњачког насиља - Стандарди и процедуре у обуци педагога приликом сумње на изложеност насиљу - Могућности педагога у превенцији насиља кроз сарадњу са родитељима - Перспектива деце која су преживела насиље и модел комуникације са њима - Значај емоционалне писмености у превенцији насиља - активности, технике и вежбе за развој социо-емоционалних вештина код деце

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

доктор педагошких наука Стефан Нинковић , Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
доктор педагошких наука Светлана Лазић , ВШ струковних студија за образовање васпитача
Дипломирани педагог Катарина Мајкић , Агенција за едукацију PLAY CENTAR
саветник спољњи сарадник у ШУ Нови Сад Елвира Стефановић , ОШ „Петефи Шандор“ Нови Сад
Мастер педагошкиња Дијана Борбаш , „Mind“ едукативни центар
доктор педагошких наука Борка Малчић , Филозофски Факултет Универзитета у Новом Саду

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

3000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду 12.04.2024. 59