е-Образовна академија: Медијска писменост и критичко мишљење – компетенције за 21. век

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1090  

Трибина

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

е-Образовна академија: Медијска писменост и критичко мишљење – компетенције за 21. век

Јачање професионалних компетенција наставника о могућностима подстицања медијске писмености и критичког мишљења код ученика.

Зашто су критичко мишљење и медијска писменост кључне компетенција у 21. веку? Коме је потребно медијски писмено друштво? Медијска писменост као циљ наставе код нас и у свету. Когнитивна и некогнитивна димензија критичког мишљења. Наставне активности подстицајне за критичко мишљење и медијску писменост ученика у основној и средњој школи.

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

доктор наука Виолета Кецман , Пета београдска гимназија

1

4000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

0 РСД