Међународна образовна конференција: Бити билигвалан

Код одобреног скупа: 109  

Конференција

Савремена гимназија
Масарикова 5, БеоградСветлана Белић Малинић
direktor@savremena-gimnazija.edu.rs
0114011220
063258080

Међународна образовна конференција: Бити билигвалан

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор образовања Светлана Белић Малинић , Савремена гимназија
Мастер из финансијског менаџмента, ФОН Горан Митић , “LINK Examinations Institute, Београд
проф. италијанског језика и књижевноси Наталија Станковић , Савремена гимназија
дипломирани педагог Тијана Рајић , Савремена гимназија
дипл. професор енг. језика и књижевности Љубица Крстић , Савремена гимназија
доктор италијанског језика и књижевности Катарина Завишин , Филолошки Факултет, Београд
доктор когнитивних наука Тијана Ашић , Филолошки Факултет, Крагујевац
доктор енглеског језика и књижевности Татјана Глушац , Факулетет за правне и пословне студије
/ Sarah Ellis , Cambridge Assessment English
Мастер, Италијански као други језик Davide Scalmani , Италијански културни центар, Београд
доктор немачког језика и књижевности Bernd Schneider , Гетеов институт, Београд
/ Florence Kohtz , Француски институт, Београд
/ Juliette Tyrlik , Француски институт, Београд
дипломирани професор италијанског језика Davide Mulas , Филолошки факултет, Београд
професор југословенске књижевности и срп Александар Догнар , Гимназија за талентоване ученике, Суботица
Мастер психолог Никола Самац , Савремена гимназија
дипломирани физичар - мастер Андреј Буњац , Савремена гимназија
Дипл. проф. француског језика и књижевно Владимир Павловић , Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
доктор француског језика и књижевности Љиљана Ђурић , Филолошки факултет, Београд

1 дана (укупно време рада: мин.)

200

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Масарикова 5, зграда Београђанке/ III спрат, Београд 19.05.2018. 142

Радне биографије


Светлана Белић Малинић

Члан програмског одбора и реализатор
063258080
direktor@savremena-gimnazija.edu.rs
Звање:

доктор образовања 

Установа:

Савремена гимназија 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2018 Савремена гимназија директор
2010 2013 Chartwell International School kоординатор наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
- ---- 1111
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Професионални развој наставника у Кембриџ систему (2017) Нове технологије у образовању; конференцијско излагање; Британски савет. Аутор
iPedagogy (2016) Нове технологије у образовању; конференцијско излагање; Британски савет. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Global Teacher of the Year Pearson Education 2014
John Haycraft Scholarship for Classroom Exploration International House 2014

Горан Митић

Члан програмског одбора
0643672934
goran.mitic@link.co.rs
Звање:

Мастер из финансијског менаџмента, ФОН 

Установа:

“LINK Examinations Institute, Београд 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2018 “LINK Examinations Institute" директор
2012 2018 ЛИНК гроуп, Бизнис академија, Београд менаџер
2008 2012 ЛИНК гроуп, Бизнис академија, Београд kоординатор наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
- ---- 1111
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
"Chartered Management Institute" УК, Програм директор
"The Chartered Marketing Institute" УК, Координатор програма
"Human Resource Certification Institute" САД, Координатор програма
"Cambridge Assessment English" УК, Менаџер испитног центра
"Cambridge Assessment International Education" УК, Координатор центра
"London Chamber of Commerce and Industry" УК, Координатор центра
"European Computer Driving Licence" Србија, Координатор центра
Члан конкурсне комисије за избор најбоље бизнис идеје, Скупштина града Београда
Члан комисије за оцену квалитета бизнис старт-уп пројеката, ЛИНК гроуп, Београд

Наталија Станковић

Члан програмског одбора
060166089
koordinator@savremena-gimnazija.edu.rs
Звање:

проф. италијанског језика и књижевноси 

Установа:

Савремена гимназија 

Радно место:

наставница лат. језика и пом. директорке 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2018 Савремена гимназија наставница лат. језика и пом. директорке
2015 2016 Савремена гимназија наставница латинског и координаторка наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
- ---- 1111

Тијана Рајић

Члан програмског одбора
060635524
pedagog@savremena-gimnazija.edu.rs
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Савремена гимназија 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2018 Савремена гимназија педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
- ---- 1111

Љубица Крстић

Члан програмског одбора и реализатор
06620167
ljubica.krstic.91@gmail.com
Звање:

дипл. професор енг. језика и књижевности 

Установа:

Савремена гимназија 

Радно место:

проф. енгл. и коор. билигвалне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2018 Савремена гимназија проф. енгл. и коор. билигвалне наставе
2014 2016 St Nicolas School професор енглеског језика
2013 2013 Школа страних језика Equilibrio професор енглеског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
- ---- 1111

Катарина Завишин

Реализатор
0692304110
katarina.zavisin@gmail.com
Звање:

доктор италијанског језика и књижевности 

Установа:

Филолошки Факултет, Београд 

Радно место:

универзитетски професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2018 Филолошки Факултет, Београд универзитетски професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
- ---- 1111
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Развој образовних стандарда за стране језике за крај основног образовања и српски као нематерњи језик за крај првог, другог и трећег циклуса образовања, 2017, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања) Коаутор
Предлог наставног плана и програма за први и други циклус основног образовања и васпитања – страни језик и други страни језик, 2017, Завод за унапређивање образовања и васпитања Коаутор
Докторски рад: Теоријске основе и критичка анализа ЦЛИЛ наставе на италијанском и српском језику у средњој школи у Србији, 2013 Аутор

Тијана Ашић

Реализатор
0604485766
tijana.asic@gmail.com
Звање:

доктор когнитивних наука 

Установа:

Филолошки Факултет, Крагујевац 

Радно место:

универзитетски професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2018 Филолошки Факултет, Крагујевац универзитетски професор
2009 2014 Филолошки Факултет, Крагујевац ванредни професор
2005 2009 Филолошки Факултет, Крагујевац асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
- ---- 1111
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Наука о језику (Linguistics), 2011, Beobook & Filum, Београд Аутор
Espace, temps, prépositions, 2008, Genève, Droz Аутор
Sémantique et pragmatique des temps verbaux en français moderne, 2006, Универзитет у Крагујевцу Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Basileus grant – stuff mobility Универзитет у Ници 2014
Charles Bally Prize for the best PhD thesis Универзитет у Женеви 2005
Naylor Prize for the best paper in Slavic linguistics Охио Стате Универзитет 2003
Студент генерације Универзитет у Београду 1997

Татјана Глушац

Реализатор
0642270906
tatjana.glusac@gmail.com
Звање:

доктор енглеског језика и књижевности 

Установа:

Факулетет за правне и пословне студије  

Радно место:

универзитетски професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2018 Факулетет за правне и пословне студије универзитетски професор
2012 2017 Факулетет за правне и пословне студије доцент
2010 2012 Факулетет за правне и пословне студије асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
CLIL and One-to-One Classes Аутор Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Јагодини 2012
The CLIL Initiative in Vojvodina Коаутор Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Јагодини 2013
Увођење двојезичне наставе на српском и енглеском језику у установама образовања и васпитања на територији Аутономне покрајине Војводине Реализатор - 2011
Евалуација пројекта ,,Увођење двојезичне наставе на српском и енглеском језику у установама образовања и васпитања на територији Аутономне покрајине Војводине” Реализатор - 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Глушац, Т. (2016). Међусобно обучавање колега као облик усавршавања професора енглеског језика. Нови Сад: Филозофски факултет. Аутор
Глушац, Т., Радиновић, С. (2016). Handbook for Contemporary English 3 - Grammar. Нови Сад: Факултет за правне и пословне студије ,,Др Лазар Вркатић” Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Стипендија за учење на даљину Амбасада САД-а у Београду 2011
Фулбрајт / Хамфри стипендија Влада САД-а 2006

Sarah Ellis

Реализатор
0039349145
ellis.s@cambridgeenglish.org
Звање:

Установа:

Cambridge Assessment English 

Радно место:

Senior Assessment Services Manager 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2018 Cambridge Assessment English Senior Assessment Services Manager
2013 2016 Cambridge English, Southern Europe Head of Assessment Services
2011 2013 Cambridge English, Bologna Marketing Manager
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Iterative impact studies of Progetto Lingue 2000 UCLES Коаутор Research Notes Issue 58 2014 2014
Impacts of international language assessments on multilingualism: evidence from an iterative impact study of Progetto Lingue Коаутор Language Assessment for Multilingualism: Proceedings of the ALTE Paris Conference 2014

Davide Scalmani

Реализатор
0113629347
davide.scalmani@gmail.com
Звање:

Мастер, Италијански као други језик 

Установа:

Италијански културни центар, Београд 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2018 Италијански културни центар, Београд директор
2013 2015 Министарстбо спољних послова, Република Италија Руководилац за промоцију културе
2011 2013 Италијански културни центар, Виљнус вд директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
- ---- 1111

Bernd Schneider

Реализатор
0114427108
bernd.schneider@belgrad.goethe.org
Звање:

доктор немачког језика и књижевности 

Установа:

Гетеов институт, Београд  

Радно место:

заменик директора 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1111 1111 - -
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
- ---- 1111

Florence Kohtz

Реализатор
0113023632
florence.kohtz@institutfrancais.rs
Звање:

Установа:

Француски институт, Београд 

Радно место:

Аташе за француску сарадњу 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1111 1111 - -
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
- ---- 1111

Juliette Tyrlik

Реализатор
063254455
juliette.tyrlik@institutfrancais.rs
Звање:

Установа:

Француски институт, Београд 

Радно место:

Специјалиста за образовање 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2018 Француски институт, Београд Специјалиста за образовање
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
- ---- 1111

Davide Mulas

Реализатор
0611493436
davide.mulasz@gmail.com2
Звање:

дипломирани професор италијанског језика 

Установа:

Филолошки факултет, Београд 

Радно место:

Лектор италијанског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2018 Филолошки факултет, Београд Лектор италијанског језика
2011 2015 Филолошки факултет, Сегедин Лектор италијанског језика
1994 2011 Класичне и стручне гимназије у Италији Доцент за италијанску, латинску и грчку књижевност
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
- ---- 1111

Александар Догнар

Реализатор
0691403071
dognar.alex@gmail.com
Звање:

професор југословенске књижевности и срп 

Установа:

Гимназија за талентоване ученике, Суботица 

Радно место:

професор српског као нематерњег језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2018 Гимназија за талентоване ученике, Суботица професор српског као нематерњег језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
- израда програма за предмет српски као нематерњи језик за основну и средњу школу Коаутор Завод за унапређивање образовања и васпитања, ОЕБС 2017
-израда исхода за сва три циклуса образовања за предмет Српски као нематерњи језик Коаутор Завод за унапређивање образовања и васпитања, ОЕБС 2017
-израда задатака за Национално тестирање ученика који наставу слушају на језицима националних мањина, тестирање нивоа познавања српског језика Коаутор Завод за унапређивање образовања и васпитања, ОЕБС 2016
- izrada standarda za sva tri ciklusa obrazovanja za predmet Srpski kao nematernji jezik Коаутор Завод за унапређивање образовања и васпитања, ОЕБС 2016
- izrada plana za srednju školu za Srpski kao nematernji jezik Коаутор Завод за унапређивање образовања и васпитања 2012

Никола Самац

Реализатор
0607155171
coordinator@savremena.org.uk
Звање:

Мастер психолог 

Установа:

Савремена гимназија 

Радно место:

Помоћник директора за наставу 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2018 Савремена гимназија Помоћник директора за наставу
2016 2018 Савремена гимназија Професор психологије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
- ---- 1111

Андреј Буњац

Реализатор
0604739847
bunjac@ipb.ac.rs
Звање:

дипломирани физичар - мастер 

Установа:

Савремена гимназија 

Радно место:

наставник математике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2018 Савремена гимназија наставник математике
2014 2018 Институт за физику у Београду истраживач сарадник
2014 2017 Brook Hill International Schoo наставник математике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
- ---- 1111

Владимир Павловић

Реализатор
0000
alphateam.vladimir@gmail.com
Звање:

Дипл. проф. француског језика и књижевно 

Установа:

Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац 

Радно место:

Лектор за француски језик 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2018 Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац Лектор за француски језик
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
- ---- 1111

Љиљана Ђурић

Реализатор
0000
djuricz@sbb.rs
Звање:

доктор француског језика и књижевности 

Установа:

Филолошки факултет, Београд 

Радно место:

Универзитетски професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1111 1111 - -
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
- ---- 1111