Међународна образовна конференција: Бити билигвалан

Код одобреног скупа: 109  

Конференција

Савремена гимназија
Масарикова 5, БеоградСветлана Белић Малинић
direktor@savremena-gimnazija.edu.rs
0114011220
063258080

Међународна образовна конференција: Бити билигвалан

Да обједини искуства из области билигвалне наставе на регионалном и међународном нивоу, да повећа свест о значају који носи билигвализам и да дође до нових решења у развоју билигвалног система образовања у Републици Србији.

Билигвално образовање у Србији: Основно и средњешколско образовање; билигвално образовање у Србији: Универзитетско образовање; "CLIL", иницијатива у Војводини: Наставници и искуство; Језици и културни односи: студија Италије; Језици и културни односи: студија Немачке; Језици и културни односи: студија Француске; "Cambridge Professional Development Qualifications for Bilingual Learners"; Италијански језик: Изазови и могућности, Ресурси и евалуација; Немачки језик: Изазови и могућности, Ресурси и евалуација; Француски језик: Изазови и могућности, Ресурси и евалуација; Енглески језик: Изазови и могућности, Ресурси и евалуација; Енглески језик: примери и праксе; Српски као нематерњи језик: Изазови и могућности, Ресурси и евалуација.

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор образовања Светлана Белић Малинић , Савремена гимназија
Мастер из финансијског менаџмента, ФОН Горан Митић , “LINK Examinations Institute, Београд
проф. италијанског језика и књижевноси Наталија Станковић , Савремена гимназија
дипломирани педагог Тијана Рајић , Савремена гимназија
дипл. професор енг. језика и књижевности Љубица Крстић , Савремена гимназија
доктор италијанског језика и књижевности Катарина Завишин , Филолошки Факултет, Београд
доктор когнитивних наука Тијана Ашић , Филолошки Факултет, Крагујевац
доктор енглеског језика и књижевности Татјана Глушац , Факулетет за правне и пословне студије
/ Sarah Ellis , Cambridge Assessment English
Мастер, Италијански као други језик Davide Scalmani , Италијански културни центар, Београд
доктор немачког језика и књижевности Bernd Schneider , Гетеов институт, Београд
/ Florence Kohtz , Француски институт, Београд
/ Juliette Tyrlik , Француски институт, Београд
дипломирани професор италијанског језика Davide Mulas , Филолошки факултет, Београд
професор југословенске књижевности и срп Александар Догнар , Гимназија за талентоване ученике, Суботица
Мастер психолог Никола Самац , Савремена гимназија
дипломирани физичар - мастер Андреј Буњац , Савремена гимназија
Дипл. проф. француског језика и књижевно Владимир Павловић , Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
доктор француског језика и књижевности Љиљана Ђурић , Филолошки факултет, Београд

1

200

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Масарикова 5, зграда Београђанке/ III спрат, Београд 19.05.2018. 142