Конференција о образовању у ери вештачке интелигенције - Свет испред нас

Код одобреног скупа: 1089  

Конференција

Програм Уједињених нација за развој
Булевар Зорана Ђинђића 63, БеоградЈована Влашкалин
jovana.vlaskalin@undp.org
0621149681
0621149681

Конференција о образовању у ери вештачке интелигенције - Свет испред нас

Едукација наставника о актуелним темам која се односе на употребу вештачке интелигенције у образовању, као и других нетрадионионалних приступа као што су СТЕМ и гејминг.

Вештачка интелигенција у образовању, да ли вештачка интелигенција мења начин на који учимо, етика, примери добре праксу употребе СТЕМ приступа у раду са ученицима, употреба хејминга у образовне сврхе, компетенције наставника и компетенције ученика за време које је пред нама.

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

1

500

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

10.000 РСД