''РАЗИГРАНО РОДИТЕЉСТВО: подршка родитељима за заједничку игру са дететом и учешће у рутинама

Код одобреног скупа: 1085  

Сусрети, дани

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Господар Јевремова 18.БеоградЈадранка Спасић
spasicjadranka@yahoo.com
0112633140
0603320241

''РАЗИГРАНО РОДИТЕЉСТВО: подршка родитељима за заједничку игру са дететом и учешће у рутинама

1. Оснаживање практичара за разумевање и преиспитивање праксе развијања програма „Разиграно родитељство“ кроз властита промишљања и дијалог са колегама, породицом,децом и партнерима из локалне заједнице,учесницима у пројекту 2. Оснаживање практичара за унапређивање сарадње са породицом кроз размену искуства са примерима рефлексије и саморефлексије (стечених вештина респонзивности и разиграности), који су допринели промени културе и структире вртића

1. Слика наше сарадње са породицом - преиспитивање праксе развијања програма „Разиграно родитељство“ кроз властита промишљања и заједничко учење са колегама, породицом и децом 2. Kреирање подстицајног окружења у дому- подршка родитељима за заједничку игру са дететом, читање и учешће у рутинама 3. Подршка интеракцији родитеља и детета у вртићу- искуства промене простора у вртићу 4. Породични клуб као облик сарадње са породицом 5. Грађење интерсекторске мреже у заједници

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)

Доктор психолошких наука Ивана Михић , Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
педагошки саветник, саветник –спољни сар Олгица Стојић , ПУ « Dreamland» Нови Сад
дипл.педагог Анита Ерић , ПУ“ Нада Наумовић“
медицинска сестра васпитач Марија Милић , Предшколска установа „Нада Наумовић“
струковна мед сестра Јадранка Спасић , Секретеријат з образовање и дечју заштиту београд
медицинска сестра васпитач Драгана Антић , ПУ „Љубица Вребалов“
Медицинкса сестра васпитач Невенка Аранђеловић , ПУ „Галеб“

1

250

Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Директор/помоћник директора

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Ћуприја,Академија васпитачко-медицинских наука 03.02.2024. 187