Развој вештина и ширење капацитета запослених у образовању у циљу превазилажења стресних ситуација у раду са децом

Код одобреног скупа: 1084  

Трибина

Удружење за системску терапију и системска решења Србије "Породични распоред"
Бранкова 23, 11000 БеоградДрагана Вулевић
udruzenje.st@gmail.com
062604750
062604750

Развој вештина и ширење капацитета запослених у образовању у циљу превазилажења стресних ситуација у раду са децом

Развој вештина и ширење капацитета запослених у образовању у циљу превазилажења стресних ситуација у раду са децом

Шта је култура конфликта? Примери из праксе Поштовање као део културе конфликта - примена у пракси Ауторитет запослених у образовању данас

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Професор намачког језика и књижевности Владица Илић , Институт за комуникацију и едукацију (Kommunikstiv

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

1200 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 ОШ "Сава Шумановић" Добановачки пут 107 Београд 31.01.2024. 35
2 ОШ "Јован Поповић", Раваничка 2, Нови Сад 13.03.2024. 61
3 ОШ "Станоје Главаш" Глибовац бб, Глибовац, Смедеревска Паланка 28.02.2024. 23
4 Splav Gabbiano, Zemunski kej bb, Zemun 12.04.2024. 4