„Трансверзалне вештине – компетенције за целоживотно учење“

Код одобреног скупа: 1083  

Конференција

Фондација Темпус
Жабљачка 12Ивана Вулић
euroguidance@tempus.ac.rs
0113342430
062662035

„Трансверзалне вештине – компетенције за целоживотно учење“

Унапређење методолошких приступа практичара у области образовања одраслих у циљу развијања компетенција за целоживотно учење полазника (из осетљивих група)

- Трансверзалне вештине у контексту целоживотног учења - Кључне вештине управљања каријером одраслих - Ресурси за едукаторе у области образовања одраслих (Представљање ЕПАЛЕ мреже) - Разматрање кључних вештина одраслих: • вештине целоживотног учења, • дигитална-информациона писменост и критичко промишљање, • вештине за оснаживање осетљивих група - Добре праксе у образовању одраслих: Дигитална и зелена транзиција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд 31.01.2024. 87