Поремећаји говора, гласа и слуха у детињству

Код одобреног скупа: 108  

Симпозијум

Удружење логопеда Србије
Краља Милутина 52Уна Умићевић
una_umicevic@hotmail.com
0652844444
0652844444

Поремећаји говора, гласа и слуха у детињству

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

Проф. др Славица Голубовић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
доктор наука Ивана Шеховић , факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
доцент, доктор медицинских наука Весела Миланков , Медицински факултет у Новом Саду
Примаријус Милан Вукашиновић , ОРЛ и МФХ Клиника, Клинички центар Србије, Београд
ванредни професор Сања Димоски , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију,
Др сци мед Јована Јечменица , Институт за здравствену заштиту мајке и детета Срб
дипл.логопед Милица Вакић , Логопедски кабинет ЛОГОПОЛИС Милица Вакић доо
професор Гордана Мумовић , Медицински факултет, Нови Сад, Клиника за болести

1 дана (укупно време рада: мин.)

90

Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи

Радне биографије


Славица Голубовић

Реализатор
0649117704
slavica.golubovic@yahoo.com
Звање:

Проф. др 

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Радно место:

редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 2018 факултет за специјану едукацију и рехабилитацију професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Golubovic S. (2015) Freaquency and neurohabilitation of dysgraphia in children. Аутор ECNR 2015. Vienna, 2 - 4. Decembar, Abstract Book, P-129. 2015
Golubovic S. (2016). Testovi čitanja u kliničkoj proceni disleksija i disgrafija. ---- 2016
Nestorov, V. Golubović S., Kašić, Z. (2014). Disleksija i sintaksički razvoj Коаутор Primenjena Lingvistika, 15, 7-20. ISSN: 1 ISSN: 1431-7124. (2014) 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Голубовић С. (2016). Развојни језички поремећаји. Треће допуњено и измењено издање. Друштво дефектолога Србије, Тонплус, Београд. ИСБН : 978- 86-84765-50-7 . Стр. 456 Аутор
Голубовић С. (2012). Фонолошки поремећаји. Друго допуњено и измењено издање. Друштво дефектолога Србије, Тонплус, Београд. ИСБН: 978-86-84765-33-0. Стр. 340. Аутор
Голубовић С. (2011). Дислексија, дисграфија, диспраксија. Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитет у Београду, Меркур, Београд. ИСБН: 978-86-6203-013-9. Стр: 579. Аутор
Голубовић С. (1998). Клиничка логопедија II. Универзитет у Београду. Универзитетска штампа, Београд. ИСБН 86-81019-83-X. Str.385. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Била је члан Логопедске коморе Србије
Била је председник Логопедске асоцијације Србије
Била је члан European Neuroscience Association
Била је члан Српског лекарског друштва

Ивана Шеховић

Реализатор
064197010
sehovicivana@gmail.com
Звање:

доктор наука 

Установа:

факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Радно место:

асистент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2013 факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију асистент приправник
2013 2018 факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Поремећаји гласа код деце Аутор Социјална инклузија деце са развојним сметњама и проблемима у понашању. Зборник радова, Београд, 2016. 2016
Акустичка и перцептивна анализа гласа код деце са дисфонијом Аутор Превенција развојних сметњи и проблема у понашању. Зборник радова, Београд, 2017. 2017
Акустичка и перцептивна анализа езофагеалног и трахеоезофагеалног гласа Аутор Специјална едукација и рехабилитација, 16(3), 289-30, 2017. 2017
Акустичке карактеристике параметара МПТ и WПМ у говору ларингектомираних болесника Аутор Специјална едукација и рехабилитација данас. Зборник радова, Београд, 41-46, 2015. 2015

Весела Миланков

Реализатор
0641930807
veselamilankov@gmail.com
Звање:

доцент, доктор медицинских наука 

Установа:

Медицински факултет у Новом Саду 

Радно место:

логопед 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2017 Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине Нови Сад логопед
2008 2018 Медицински факултет Катедра за специјалну рехабилитацију и едукацију доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Disorders of the sound articulation in preterm children Аутор Journal of Special Education and Rehabilitation. ISSN: 1409-6099 2014
Uticaj oštećenja sluha na kvalitet života adolescenata Коаутор Medicinski pregled ISSN: 0025-8105 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије- члан Друштва дефектолога Србије
Друштво дефектолога Војводине- председник логопедске секције од 2014-2018; од 2018 године члан Организационог одбора

Милан Вукашиновић

Реализатор
0668300637
vukasmd@gmail.com
Звање:

Примаријус 

Установа:

ОРЛ и МФХ Клиника, Клинички центар Србије, Београд 

Радно место:

лекар, оториноларинголог, фонијатар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1983 2002 Здравствени центар у Шапцу Лекар, Оториноларинголог, Фонијатар
2002 2018 ОРЛ и МФХ Клиника у Бг Лекар, Оториноларинголог, Фонијатар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Relationship between socio- demographic characteristics and vocal fold nodules, polyps and oedema Коаутор Acta Otorhinolaryngologica Italica, 2018. 2018
Stroboscopy in Detection of Laryngeal Dysplasia Effectiveness and Limitations Коаутор Journal of Voice, 2104 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Професионални глас, Калиграф, Београд,2011. Коаутор
Псеудотумори ларинкса, ННК ИНтернационал, Београд , 2014 Коаутор
Глас и говор, ННК Интернационал, Београд,2015 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење ларинголога Србије
Оснивач Обележавања Светског дана гласа у Србији
Удружење логопеда и фонијатара Србије

Сања Димоски

Реализатор
0649117704
sanja.dimoski@gmail.com
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2000 Завод за васпитање деце и омладине, Београд психолог
2000 2004 Психијатријска ординација «Лоријен» психолог
2004 2018 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитет у Београду ванредни професор у области психологије ометености
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Eminović, F., Dimoski, S. (2014) Conduct Disorder in Children and Youth with Hearing Impairment Коаутор Handbook of Hearing Disorders Research. Nova Publishers. USA. 199-238. 978-1-63463-654-4. 2014
Dimoski, S., Stojković, I., Eminović, F., Stanimirović, D., (2013): Contact with persons with hearing impairments as a correlate of children’s and adult’s attitudes towards these persons Аутор , Croatian Journal of Education, Vol.15, (3/2013), pp.611-628, ISSN 1848-5189. IF 0.220. 2013
Димоски, С., Стојковић, И., (2015): Муцање код деце: домети психолошког теоријског приступа и третмана са освртом на улогу школског окружења. Аутор Примењена психологија. Вол. 8(1), стр (47-65). Одсек за психологију. Универзитет у Новом Саду. ИССН 1821-0147 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Димоски, С., (2011). Ставови према особама оштећеног слуха и фактори који их одређују. Београд. Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. ИСБН 978-6203-008-5 Аутор
Димоски, С. (2015). Чудесно у нама – од бајке до психотерапије. Београд. Трећи трг и Чигоја штампа. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Београдског психоаналитичког друштва
Члан Европске психоаналитичке асоцијације
Члан Светске психоаналитичке асоцијације

Јована Јечменица

Реализатор
0631118260
jovanajec@gmail.com
Звање:

Др сци мед 

Установа:

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Срб 

Радно место:

лекар специјалиста оториноларингологије  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2018 ИМД „Др Вукан Чупић“ Шеф Одсека за аудиологију и неуроотологију
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
1. Characteristics of Brain Stem Auditory Evoked Potentials in Children With Hearing Impairment Due to Infectious Diseases Аутор J Child Neurol. 2014 Jun 17. 2014
2. Sudden Hearing Loss in Children. Аутор Clin Pediatr (Phila). 2014 May 1;53(9):874-878. 2014
3. Branchiootorenal and branchiooculofacial syndrome. Аутор Craniofac Surg. 2015 Jan;26(1):e30-1. doi: 10.1097/SCS.000000000000126 2015
5. Genetic hearing impairment... Аутор 5. Genetic hearing impairment... 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско лекарско друштво
Члан ОРЛ секције
Актив аудиолога Србије
Европско удруженје педијатријцких оториноларинголога

Милица Вакић

Члан програмског одбора и реализатор
0638076344
milicavakic@eunet.rs
Звање:

дипл.логопед 

Установа:

Логопедски кабинет ЛОГОПОЛИС Милица Вакић доо 

Радно место:

логопед 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1982 1993 ВМА БЕОГРАД логопед
1993 2005 КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ДР МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ“ БЕОГРАД логопед
2007 2018 Логопедски кабинет „ЛОГОПОЛИС“ власник кабинета-логопед
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Паралела развојних нивоа и терапијских миљоказа dir/floortime приступа Коаутор Други Конгрес логопеда Србије – 2015.г. 2015
Рана логопедска интервенција и орално моторна терапија Коаутор Други Конгрес логопеда Србије – 2015.г. 2015
Моје искуство као логопеда и floortime терапеута у примени floortime присутпа Аутор Друга Конфереција Dir/Floortime у Србији – 2016.г 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
ИЗГОВАРАЈМО ПРАВИЛНО – Приручник за корекцију и увежбавање правилне артикулације гласова српског језика; 2007.г.; Логополис, Београд Аутор
ЛАКО ДО ПРВИХ РЕЧИ – Водич кроз говорно-језички развој беба од рођења до треће године; 2011.г.; Водич за родитеље, Београд Аутор
ФОТОР КАРТЕ за стимулацију развоја говора и језика; 2013.г.; Логополис, Београд Аутор

Гордана Мумовић

Члан програмског одбора и реализатор
063574053
gordana.mumovic@gmail.com
Звање:

професор 

Установа:

Медицински факултет, Нови Сад, Клиника за болести  

Радно место:

оториноларинголог , субспецијалиста фони 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2001 Клиника за болести уха грла и носа Медиц. Фак. Нови Сад Оториноларинголог асистент
2001 2018 Клиника за болести уха грла и носа Медиц. Фак. Нови Сад Шеф фонијатријског одсека Оториноларинголог –фонијатар, доце
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Adaptation and validation of the Voice Handicap Index (VHI)-30 into Serbian. Коаутор J Voice 2016 2016
Mumović G, Veselinović M, Arbutina T, Škrbić R.Vocal therapy of hyperkinetic dysphonia. Аутор Srp Arh Celok Lek. 2014 2014
Hočevar-Boltežar I, Šereg-Bahar M, Kravos A, Mumović G, Mitrović S. Is an occupation with vocal load a risk factor for Laryngopharyngeal reflux: a prospective multicentre, multivariate comparative study Коаутор Clin Otolaryngol. 2012 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Мумовић Г. Дијагностика професионалних оштећења гласа. Ин: Ђукић В. и сарадници ед. Професионални глас – Монографија, Клинички центар Србије, Београд, 2011:7-32. Коаутор
Мајдевац Ж, Алексић М, Лековић В, Кукић З, Мумовић Г, Попов -Драгин О. Епидемиологија патологије говора у деце Војводине. У: Патологија слуха, гласа и говора- монографија, Приштина: NIGRO-Rilindija, 1988: 87-94. Коаутор
Гордана М. Мумовић, Рајко М. Јовић, Слободан Митровић, Славица Голубовић-уџбеник и практикум Медицинске основе поремећаја гласа и говора Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља за научни рад Научна секција студената Мед. Факултета Нови Сад 2014
Награда за превентивни рад Црвеног крста Црвени крст 1997
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан комисије Министарства здравља Републике Србије за израду норматива патологију гласа говора и слуха у ранијем сазиву
Члан Европског ларинголошког удружења
Члан Удружења оториноларинголога Србије
Члан Удружења логопеда Србије