Поремећаји говора, гласа и слуха у детињству

Код одобреног скупа: 108  

Симпозијум

Удружење логопеда Србије
Краља Милутина 52, БеоградМаријана Мирковић
udruzenjelogopedasrbije@hotmail.rs
0649117704
0649117704

Поремећаји говора, гласа и слуха у детињству

унапређење логопедске делатности

ПОРЕМЕЋАЈИ ГОВОРА, ГЛАСА И СУХА У ДЕТИЊСТВУ: "Психосоцијални аспекти оштећења слуха код деце", "Адаптација и примена инструмената за процену читања", "Модели евалуације поремећаја гласа код деце"," Орална сензомоторна интервенција логопеда", "Професионални глас", "Карактеристике гласа код наглуве деце", "Значај раног откривања оштећења слуха и изазови током овог процеса", "Дијагностичка класификација DC-0-5", "Примена VocaSTIM Master апарата у рехабилитацији говора и гласа"," Аудитивно понашање глуве и наглуве деце различитог узраста", "Развојна дисфазија или специфични језички поремећаји, да или не?"

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

Проф. др Славица Голубовић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
доктор наука Ивана Шеховић , факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
доцент, доктор медицинских наука Весела Миланков , Медицински факултет у Новом Саду
Примаријус Милан Вукашиновић , ОРЛ и МФХ Клиника, Клинички центар Србије, Београд
ванредни професор Сања Димоски , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију,
Др сци мед Јована Јечменица , Институт за здравствену заштиту мајке и детета Срб
дипл.логопед Милица Вакић , Логопедски кабинет ЛОГОПОЛИС Милица Вакић доо
професор Гордана Мумовић , Медицински факултет, Нови Сад, Клиника за болести

1

90

Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи

2500 РСД