е-Образовна академија: КОМПАС ЗА КРЕАТИВНИ ЧАС

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1079  

Трибина

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

е-Образовна академија: КОМПАС ЗА КРЕАТИВНИ ЧАС

Инспирисати учитеље и предметне наставнике да у реализацији наставног процеса спроводе активности које подстичу ученике да размишљају на креативан, ефикасан и функционалан начин.

Како подстицати креативност међу ученицима у свакодневној настави? Загонетне приче Загонетни предмети Загонетна питања

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Дипломирани инжењер Урош Петровић , Удружење књижевника Србија

1

5000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

0 РСД