Улога заједнице професионалног учења васпитача и наставника у процесу транзиције

Код одобреног скупа: 1078  

Трибина

Центар за образовање Крагујевац
Трг тополиваца 4, КрагујевацНикола Спасић
saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs
034201303
0602340854

Улога заједнице професионалног учења васпитача и наставника у процесу транзиције

Оснаживање практичара у ПУ, учитеља и наставника основних школа за пружање подршке деци и породици у различитим моделима транзиције, кроз активности заједнице професионалног учења.

1) Значај и вредности заједнице професионалног учења (ЗПУ) и транзиције – Ивана Јокић; 2) Континуитет пружања подршке породици у процесу транзиције – Марија Милић; 3) Модели транзиције – Бранкица Стојковић; 4) Процес транзиције предшколске установе и основне школе – приказ истраживања праксе - Анита Ерић; 5) Дискусија: Питања и одговори; 6) Закључци, евалуација и затварање трибине

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

дипл. биолог Зорица Николић , Центар за образовање Крагујевац
педагог Анита Ерић , ПУ "Нада Наумовић“, Крагујевац
Дипломорани психолог Ивана Јокић , ПУ „Нада Наумовић“, Крагујевац
медицинска сестра васпитач Бранкица Стојковић , Предшколска установа „Ђурђевдан“, Крагујевац
медицинска сестра васпитач Марија Милић , Предшколска установа „Нада Наумовић“, Крагујевац
Мастер Образовних политика Невена Шћепановић Нешић , Центар за образовање Крагујевац

1

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)

1200 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Центар за образовање Крагујевац 23.01.2024. 126