РАЗИГРАНО РОДИТЕЉСТВО- оквир за планирање сарадње са породицом“

Код одобреног скупа: 1076  

Конференција

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Господар Јевремова 18.БеоградЈадранка Спасић
spasicjadranka@yahoo.com
0112633140
0603320241

РАЗИГРАНО РОДИТЕЉСТВО- оквир за планирање сарадње са породицом“

Оснаживање практичара за разумевање и преиспитивање праксе развијања програма „Разиграно родитељство“ кроз властита промишљања и дијалог са колегама, породицом и децом 2. Оснаживање практичара за унапређивање сарадње са породицом кроз размену искуства у процесима промена културе и структуре вртића

1.Слика наше сарадње са породицом - преиспитивање праксе развијања програма „Разиграно родитељство“ кроз властита промишљања и заједничко учење са колегама, породицом и децом 2. Kреирање подстицајног окружења у дому- подршка родитељима за заједничку игру са дететом, читање и учешће у рутинама 3. Подршка интеракцији родитеља и детета у вртићу- искуства промене простора у вртићу 4. Породични клуб као облик сарадње са породицом 5. Грађење интерсекторске мреже у заједници

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)

доктор психолошких наука Ивана Михић , Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
струковна мед.сестра Јадранка Спасић , Секретеријат за образовање и дечју заштиту
педагошки саветник, саветник –спољни сар Олгица Стојић , : ПУ « Dreamland» Нови Сад
Дипломирани психолог; Самостални педагош Драгана Тица , ПУ,,Радосно детињство'' Нови Сад
самосатлни педагошки саветник Споменка Дивљан , ПУ "Радост" Нови Бановци
мастер психолог Неда Аврамов Ђилас , «Бошко Буха», Инђија
дипломирани педагог Андријана Ћирић , Предшколска установа Вчиелка
васпитач Маја Бошкић , ПУ"Радосно детињство" Нови Сад
мастер психологије Наташа Лукић , ПУ Детињство"Жабаљ

1

200

Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Директор/помоћник директора

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Кикинда Висока школа за образовање васпитача 15.01.2024. 91