ОБРАЗОВАЊЕ – ПОГЛЕД У БУДУЋНОСТ

Код одобреног скупа: 1075  

Конференција

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

ОБРАЗОВАЊЕ – ПОГЛЕД У БУДУЋНОСТ

Циљ скупа је представљање изазова образовних система, као и упознавање са актуелним сазнањима из различитих области и њиховим импликацијама на наставну праксу, а све у циљу њеног унапређивања.

- Актуелности и изазови у образовању - Изазови у образовању и професији учитеља - Зашто је важно стручно усавршавање - Живот једне хипотезе - Школа будућности уз подршку савремене информационе технологије - Однос као основа за педагошки рад - Значај националних и међународних екстерних тестирања за побољшање квалитета образовања - Формативно праћење у процесу учења - Социјалне вештине у школском окружењу

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Редовни професор Данимир Мандић , Факултет за образовање учитеља и васпитача
Редовни професор Синиша Опић , Учитељски факултет
Редовни професор Митја Крајнчан , Педагошки факултет Копер
Доктор наука Бранислав Ранђеловић , Завод за вредновање квалитета образивања и васп.
Доктор наука Нина Новак , Завод Републике Словеније за школство
Магистар педагошких наука Урша Розман , Педагошки факултет Копер

1

240

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

3000 РСД