Реедукација психомоторике- Нове перспективе

Код одобреног скупа: 1074  

Симпозијум

Помоћ породици
Угриновачки пут 63, ЗемунВиолета Несторов
violetanestorov@gmail.com
062588991
063266879

Реедукација психомоторике- Нове перспективе

Презентовати учесницима скупа савремене методе специјалне едукације које су засноване на реедукацији психомоторике кроз упознавање учесника са начинима додатне подршке кроз примену покрета и игровних активности у раду са децом која имају тешкоће које су последица аутизма, развојне дисфазије, поремачаја пажње са хиперактивношћу (АДХД) и других неуроразвојних сметњи. Информисати учеснике о различитим врстама техника додатне подршке у области реедукације психомоторике које су у складу са најновијим научним и практичним искуствима.

Темељи редукације психомоторике у Републици Србији и перспективе развоја у складу са ЕУ праксом Како се родитељи играју са својом аутистичном децом? Дијагностички критеријуми неуроразвојних поремећаја Тонична функција и развој детета Допринос Валона и Ажириаргере у 2023. Години Тонус, покрет, проприоцепција и искуство тела Тонично-корпорална стимулација и реедукација психомоторике у раду са децом Реедукација психомоторке и неуроразвојни поремећаји. Пример поремаћаја из спектра аутизма Реедукација психомоторике у раду са децом са АДХД

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

др деф,.наука, педагошки саветник Стеван Несторов , Помоћ породици, Београд
доктор дефектолошких наука Виолета Несторов , Центар за логопедију др Несторов
проф.др Ненад Глумбић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
др, специјалиста дечје психијатрије Душко Ступар , Клиника за неурологију и психијатрију за децу
др, психомоторичар Северин Алонзо Бекер , Институт за реедукацију психомоторике у Паризу
др, психомоторичар Александрин Саинт Каст , Институт за реедукацију психомоторике у Паризу

1

300

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Стручни сарадник у дому ученика

6000 РСД