МЕЂУНАРОДНА НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПОЛИТЕХНИКА 2023

Код одобреног скупа: 1073  

Конференција

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Катарине Амброзић бр.3, БеоградАлександра Јанићијевић
ajanicijevic@atssb.edu.rs
0693929992
0693929992

МЕЂУНАРОДНА НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПОЛИТЕХНИКА 2023

Циљ међународне научно-стручне конференције Политехника 2023 је представљање нових сазнања и решења у оквиру 10 тематских целина (секција) ради унапређења знања, размене резултата и искустава проистеклих из теорије и праксе у земљи и на међународном плану. Сврха конференције је уједно и повезивање стручњака и истраживача из привреде, образовних, научно-истраживачких установа и надлежних државних институција. Поред тога, презентовањем научних и стручних достигнућа очекује се унапређење основе за повезивање образовних институција и професионалног окружења.

1. Животна средина и одрживи развој 2. Безбедност и здравље на раду и заштита од пожара 3. Смарт системи менаџмента 4. Графичко инжењерство 5. Саобраћајно инжењерство 6. Екотуризам и рурални развој 7. Мехатроника 8. Дизајн 9. Биотехнологија и здравство 10. Машинско инжењерство

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Доктор техничких наука Марина Стаменовић , Академија техничких струковних студија Београд
Доктор техничких наука Доминик Бркић , Академија техничких струковних студија Београд
Доктор техничких наука Филип Кокаљ , Машински факултет, Марибор, Словенија
Доктор техничких наука Niko Samec , Машински факултет, Марибор, Словенија
Доктор хемијско техничких наука Анка ТРАЈКОВСКА ПЕТКОСКА , Св. Универзитет Климент Охридски, Битољ, Република
Доктор техничко технолошких наука Срећко Стопић , Универзитет Ахен, Немачка
Доктор наука-машинско инжењерство Предраг Дробњак , Академија техничких струковних студија Београд
Доктор електротехничких наука Горан Зајић , Академија техничких струковних студија Београд
Доктор техничких наука Петар Ускоковић , Технолошко-металуршки факултет, Београд
Доктор техничких наука Славиша Путић , Технолошко - металуршки факултет, Београд
Доктор природно математичких наука Александар Маринковић , Технолошко-металуршки факултет, Београд
Доктор техничких наука Војкан Лучанин , Машински факултет Универзитета у Београду
Доктор техничких наука Andrea Matta , Политехника у Милaну, одсек Машинско инжењерство

1

350

Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

14000 РСД