ПОРТФОЛИО ВАСПИТАЧА, НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ДИРЕКТОРА У ФУНКЦИЈИ САМОВРЕДНОВАЊА И ЕКСТЕРНОГ ВРЕДНОВАЊА УСТАНОВЕ

Код одобреног скупа: 1072  

Трибина

Центар за образовање и професионални развој
Текеришка 18а, БеоградРадован Антонијевић
aa_radovan@yahoo.com
0114253714
0638118889

ПОРТФОЛИО ВАСПИТАЧА, НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ДИРЕКТОРА У ФУНКЦИЈИ САМОВРЕДНОВАЊА И ЕКСТЕРНОГ ВРЕДНОВАЊА УСТАНОВЕ

Јачање компетенција васпитача, наставника, стручних сарадника и директора за вредновање сопственог рада и рада установе кроз креирање професионалног портфолија као начина документовања, праћења анализирања, вредновања и унапређивања квалитета образовног и васпитног процеса.

Тема 1. Портфолио васпитача, наставника, стручних сарадника и директора као интегрисани оквир унапређивања квалитета рада установе. Тема 2. Портфолио васпитача, наставника, стручних сарадника и директора у функцији праћења сопственог напредовања и унапређивања квалитета рада установе. Тема 3. Значај портфолија у процесу вредновања соптвеног рада и самовредновања рада установе кроз стандарде и индикаторе. Тема 4. Васпитач, наставник, стручни сарадник и директор као саморефлексивни практичар у процесу праћења анализе сопственог рада. Тема 5. Портфолио васпитача, наставника, стручних сарадника и директора као основ за припрему установе за екстерно вредновање квалитета рада. Тема 6. Шта после спољашњег вредновања.

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Доктор педагошких наука Далиборка Поповић , Учитељски факултет у Лепосавићу, Универзитет у КМ
Дипломирани педагог Бојан Грујић , Школа креативних вештина, Јагодина
Доктор педагошких наука Наташа Николић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
Самостални просветни саветник Татјана Живановић , Министарство просвете, Школска управа у Нишу
Самостални просветни саветник Јасмина Гејо , Министарство просвете, Школска управа Ниш
Дипломирани психолог Анита Цекић , ОШ „ Вук Караџић“, Ниш
Просветни саветник Данијела Чоловић , Школска управа Београд
Просветни саветник Душица Чолаковић , Школска управа Београд
Дипломирани педагог Бранка Алексендрић , Школа креативних вештина, Јагодина

1

2500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

3500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Хотел Србија, Вршац 24.11.2023. 34
2 ОШ "Никодије Стојановић Татко", Прокупље 14.04.2024. 34