МИ И ОНИ, ПРЕ НАС ( Подучавање о Другом светском рату и његовању културе сећања)

Код одобреног скупа: 1071  

Трибина

Трећа београдска гимназија
Његошева 15, 11000 БеоградЗорана Матићевић
zmaticevic@trecagimnazija.edu.rs
0648832531
0648832531

МИ И ОНИ, ПРЕ НАС ( Подучавање о Другом светском рату и његовању културе сећања)

Циљ је да, кроз размену сазнања и искустава стручњака различитих профила, полазници упознају правно формални оквир конкурисања за Еразмус+ пројекте, и да се упознају са садржајем приручника - како подучавати о Другом светском рату и како неговати културу сећања и размотре могућности примене у властитој пракси у намери подизања квалитета образовно-васпитног рада.

Темпус фондација , Еразмус пројекти - услови конкурисања и врсте пројеката; Пројекат Ми и они, пре нас; Е Твининг пројекат - Зближавање; Седмице сећања - главна пројектна активност;Приручник - пројектни производ; Пилот лекције - припреме за час.

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Трећа београдска гимназија, Његошева 15 02.12.2023. 27