Унапређивање наставе солфеђа и теоретских предмета

Код одобреног скупа: 1069  

Трибина

Удружење музичких и балетских педагога Србије
Џона Кенедија 7Војислав Аврамовић
umbps@mts.rs
0116609281
062796001
0116609281

Унапређивање наставе солфеђа и теоретских предмета

Размена искустава у реализацији постојећег плана и програма у настави солфеђа и теоретских предмета у музичким школама и о начинима унапређивања савладавања појединих методских јединица.

Разматрање плана и програма солфеђа у музичким школама Разматрање плана и програма теоријских предмета у музичким школама Дискусија о раду са посебно надареном децом

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Редовни професор Војислав Аврамовић , Слобомир П Универзитет, Академија уметности
Професор Саша Кесић , Музичка школа "Ватрослав Лисински"

1

50

Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)

1000 РСД