Положај ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и у ризику од осипања у образовном систему РС

Код одобреног скупа: 1067  

Саветовање

Лицеј
Коњух планине 2, БеоградДрагана Божиновић
licejudruzenje@gmail.com
0112712140
0616666503

Положај ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и у ризику од осипања у образовном систему РС

Циљ скупа је анализа постојећег стања у области образовања ученика са сметњама у развоју и инвалидитету, унапређење њиховог положаја и положаја школа и институција које се баве овом циљном групом. Сагледавање тешкоћа, изазова, добрих пракси и могућности за напредак. Побољшање квалитета рада са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом и развој нових модела рада.

Положај ученика са сметањама у образовном систему РС Инклузија - искуства и ставови стручњака Примери добре праксе Инклузија у образовном систему - могућности додатне подршке ученика са сметњама и инвалидитетом Различите стратегије и методе у приступу образовању ученика са сметњама и инвалидитетом Могућности за професионално оспособљавање ученика са сметњама и инвалидитетом Запошљавање ученика са сметњама и инвалидитетом и начини за подизање нивоа њихове самосталности

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Дипломирани филолог Драгана Божиновић , Средња занатска школа
Дипломирани социјални радник Богољуб Радовановић , Средња занатска школа
дипломирани психолог Јулија Малка , ОШ "Бановић Страхиња"
дефектолог-олигофренолог Биљана Милановић-Доброта , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Тифлопедагог Силвана Павловић , ОШ "Драган Ковачевић"
Дипломирани психолог Милена Јеротијевић , Коорд. програма стручног усавр.запослених
Дипломирани психолог Снежана Пејаков , Школа за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић
Дипломирани социјални радник Гордана Филиповић-Шиљковић , Школа за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић
мастер дефектолог Ана Рокнић , ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“
мастер дефектолог Ема Беслаћ , ОШ „Н. Х. Душан Дугалић“
Професор физичке културе Весна Хохлов , Средња занатска школа
Доц.др МА дефектолошких наука Војислав Тодоровић , ОШ „НХ Душан Дугалић“
мастер дефектолог Тамара Лазовић , Средња занатска школа
Дипломирани психолог педагог Тијана Совиљ , Техничка школа „Нови Београд“
Дипл. педагог, др дефектолошких наука Мирослав Павловић , ЗУОВ
дипл. дефектолог Миодраг Недељковић , Друштво дефектолога Србије

1

70

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

1000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд 05.12.2023. 1