Бечејска зборница-мотивација ученика

Код одобреног скупа: 1066  

Трибина

Удружење грађана Образовни импулс Бечеј
Насеље 7 секретара СКОЈа С3, БечејАлександра Бакрач
bakractl@gmail.com
0641922024
0641922024

Бечејска зборница-мотивација ученика

Oснаживања наставника за увођење савремених наставних метода у процес наставе и учења ради веће мотивације ученика.

Дебата у функцији мотивације ученика Етвининг и мотивација у средњим школама Вештачка интелигенција и мотивација ученика Уметност као извор мотивације Пројектна настава Корелација предмета покреће и мотивише ученике

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Дипломирани економиста Александра Бакрач , Економско трговинска школа Бечеј
Дипломирани економиста Бранислава Ивковић , Економско трговинска школа Бечеј
Дипл. економиста, мастер Андреа Галго Ференци , Економско трговинска школа Бечеј
професорка српског језика и књижевности Ивана Петровић , Економско трговинска школа Бечеј
Дипломирани филозоф Иван Ковач , Гимназија Бечеј
Mастер – Ликовни уметник, студијски прог Лотос Лучев , Економско-трговинска школа Бечеј
Наставник мађарског језика Моника Нађ Цигура , Економско-трговинска школа Бечеј
Дипломирани политиколог Виолета Медић , Гимназија Бечеј

1

50

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Бечеј 27.12.2023. 36