Физичка активност и правилна исхрана у функцији здравља – „Здраво Растимо“ (8)

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1065  

Симпозијум

Друштво педагога физичког васпитања Војводине
др Васе Савић 3 Нови СадЈасна Ђукић
dpfvoj@gmail.com
0216371828
0652020553

Физичка активност и правилна исхрана у функцији здравља – „Здраво Растимо“ (8)

Унапређење компетенција наставника за реализацију исхода наставе и учења из физичког и здравственог васпитања у циљу повећања свести код деце о значају правилне исхране и физичке активности на правилан раст и развој.

Правилна исхрана – Основне поставке и планирање Режим исхране у школи – „Здрава ужина“ Моје тело, храна, физичка активност – „ЗдравоРастимо“ Примери добре праксе – ФА у функцији здравља Креативни рад ученика на тему „Здрава исхрана“

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

1

90

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Михајла Пупина, Нови Београд 19.11.2023. 108