е-Образовна академија: ВЕЛИКИ НАСТАВНИК У МАЛОЈ СРЕДИНИ или ПРИЧА О „ШКОЛОВАЊУ ДУШЕ”

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1064  

Трибина

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

е-Образовна академија: ВЕЛИКИ НАСТАВНИК У МАЛОЈ СРЕДИНИ или ПРИЧА О „ШКОЛОВАЊУ ДУШЕ”

Оснаживање наставника да иницирају и реализују активности у својим локалним срединама које ће обухватити ученике различитих интересовања и способности, њихове родитеље и ширу заједницу.

Језик, традиција, завичај, природа као полазиште и исход образовно-васпитног процеса у превенцији насиља и „школовању душе” Представљање примера из праксе, бројних пројеката, реализованих позоришних представа и савладаних висинских успона са циљем буђења успаване снаге појединца

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

1

4000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

0 РСД